ODAKLARIMIZ

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Merkezi: Yapay Zeka

 

Yapay Zekanın tüm gelecek teknolojilerin temelinde olduğuna inanıyoruz. Dijitalleştirme ve küçük ve çok güçlü yonga setleri sayesinde günlük hayatımızda kullandığımız her şey bilgisayar yeteneklerine sahip olacak. İşte bu nedenle YZ'yı ürünlerimizin tabanına yerleştirip üzerine inşa ettik. Bu ürünler siber güvenlik, öngörücü bakım, akıllı enerji çözümü, akıllı bina, otonom araç, akıllı simülatör ve makine öğrenimi sağlayan sanal gerçeklik gibi konuları kapsar.

Altyapımızı dijitalleşme ve YZ vizyonuna göre hazırladık. 30.000 GPU çekirdeği ve 260 CPU çekirdeği barındıran, türünün tek örneği "Yüksek Başarımlı Hesaplama" makinesi (YBH) sahibiyiz. Bu HPC bize makine öğrenmesi ve YZ uygulamaları için gerçek zamanlı olarak çok miktarda veri akışını işleme olanağı sağlar.

 
 
 

Siber güvenlik ekibimizin odak noktası, modern toplumun belkemiğini oluşturan bilgi ve ağ sistemlerinin artan karmaşıklığı ile zorlukların üstesinden gelmek için akıllı güvenlik çözümlerini ele almaktır.

Bunu başarmanın yolu sadece güvenli bilgi iletişimi için güvenlik protokolleri oluşturmak veya konvansiyonel güvenlik duvarı temelli koruma yöntemleri kullanmak değildir, ayrıca bilişim teknolojileri sistemlerinden edinilen bilgileri kullanarak gelebilecek tüm saldırı ve tehditlere karşı sistemleri savunmaktır.

SemperTech'te, temel güvenlik ilkeleri (gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik, erişim kontrolü ve reddedilme) uygulanmakta ve aktif olarak kullanılmaktadır. Güvenlik çözümlerimizin belirleyici faktörlerinden biri, Yapay Zekayı (çoğunlukla Makine Öğrenimi) kullanmasıdır. Bu, yepyeni güvenlik çağını bizi hazırlıyor ve gelecekte insan kaynaklarının tüketimini önemli ölçüde azaltacağına inanıyoruz.

Ürünler

cybernate-slabs-semper-tech-logo-big-side

Büyük veri, büyük miktarda veriye atıfta bulunan terimdir. Günümüzün iş hayatında, günlük, haftalık veya farklı bir zaman araşığında üretilen veriler düzenli veya düzensiz olabilir. Global düzeyde üretilen ve işlenen verilerin hacmi inanılmaz derecede büyük ve gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.

Neden önemli?


Büyük veri analizinin temel avantajları, modern iş paradigmasında anahtar bileşenler olan hız ve verimliliktir. Veriler daha büyük ve daha ayrıntılı hale gelirken, daha iyi yönetim ve yeni fırsatlar yaratma açısından bu verilerden sonuç çıkarmak giderek daha da zorlaşıyor ve önemli hale geliyor.

Günümüzde şirketler büyük veri analizlerinden üç ana yoldan yararlanabilirler. Verilerin toplanma ve yorumlanma maliyetleri düşürülebilir. Daha hızlı ve daha iyi karar verme prosedürüne ulaşılabilir. Son olarak; müşteri ihtiyaçları ve memnuniyetleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olma kabiliyeti ile şirketler daha etkili ve daha akıllı bir şekilde çalışabilirler.

Ürünler

sade-final
semper-tech-slabs-seher-logo

bilgin-final
alim-final-wider

Son on yılda telekomünikasyon şebekelerinin hızla gelişen evrimine şahit olduk. Bunun sebebi de bu şebekelerin kendilerini en modern akıllı şehir uygulamalarının merkez kanalı olmak için çalışmaları. Yüksek performanslı, IP ağlara kolay entegre edilen ve düşük maliyetli çokluortam terminalleri sağlayan kablosuz ağ arayüzü olmaları bu yöne ilgi uyandırdı ve iletişim ağları teknolojisinin sürekli gelişen bir yapıya dönüştürdü. Teknolojik gelişmeler operatörleri tescilli platformlar olmaktan ve uçtan-uca bağlanmış hizmet sağlamaya yükümlü satıcılar olmaktan kurtardı.

Ürünler

smart-industry-4-0

Nesnelerin interneti (IoT) nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantıya geçmesidir.

Enerji tüketimi takip edilebilir, IoT cihazlar ile akıllı şebekeler oluşturulabilir. Böylece daha güvenli ve verimli enerji tüketimi sağlanabilir ve müşterinin masrafları düşürülebilir.

IoT ile trafiği daha iyi organize edebilir ve acil durumlara daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebiliriz. Böylece, güvenli şehirler oluşturabiliriz.

Aydınlatma, ısıtma, eğlence ve güvenlik gibi ev hizmetlerini uzaktan yönetebilir ve izleyebiliriz ve bu sayede daha akıllı evler yaratabiliriz.

Ürünler

SES-final
IOLITE-LOGO_Complex